Fullt hus vid styckningskurs på Agusa.

Österlens och Sydskånes jaktvårdskretsar har under flera år genomfört ett samarrangemang, en styckningskurs ledd av ”styckmästaren” Kaj Ovesson.

Efter uppehåll på grund av pandemin har nu aktiviteten återupptagits och utvidgats till att omfatta hela Skånes jägare och platsen för genomförande har flyttats från Skillinge till Agusa. 

1 IMG 1451 bred bild

Jägareförbundet Skåne har som bekant tagit över ansvaret för Agusa vilthägn med ambitionen att göra Agusa till ett kurscentrum, ett ”mini-Öster-Malma” där man utbildar jägare i artkännedom och genomför utbildningsjakter på klövvilt i form av vaktjakter och drevjakter.

Ambitionen är att utbilda även under den mörka delen av dygnet och då förbättra kunskapen om nyttjandet av de hjälpmedel som finns för den typen av jakter. 

Peter Nilsson, ordförande i Österlens jaktvårdskrets startade kvällen med att hälsa de 21 deltagarna välkomna och informerade om Länsföreningens ambitioner enligt ovan. Han betonade att förutsättningen för att Jägareförbundet Skåne skall klara av att verkställa ambitionerna är att tillräckligt många frivilliga medlemmar ställer upp och hjälper till som funktionärer.

Verksamheten på Agusa genomförs ju till skillnad från tidigare helt på ideell basis.

Taktpinnen lämnades därefter över till Kaj Ovesson som på ett pedagogiskt och proffsigt sätt förevisade först hur man styckar en dovhjort och sedan efter fikapaus ett vildsvin. Djuren var skjutna på Agusa och hade därefter omhändertagits och besiktigats vid lokalt gårdsslakteri.

Kaj påtalade flera gånger vikten av att iakttaga noggrann hygien, att tvätta händerna noga och ofta, eller om man använder engångshandskar, att byta till nya sådana under arbetets gång.

Lämpliga redskap, olika typer av knivar, köttsåg, stadig arbetsbänk och elektrisk slipmaskin förevisades.

Vi fick också lära oss hur man vid styckningen följer och skär utmed de hinnor som finns i de olika köttdelarna, skillnaden i kvalitet på olika styckningsdetaljer samt tips om hur man omhändertar och tillagar dem efter styckning.

Grundprinciperna vid styckning av hjort och vildsvin är desamma, även om det som Kaj påpekade finns några saker att peka på t ex att på hjorten friläggs vid benfri styckning ytterfilén medan man när det gäller vildsvinet istället oftast låter benet vara kvar i kotlettraden och sedan skär ut kotletter. En intressant detalj som nämndes var ”Pluman”. Detta är en saftig och mör fjäderformad detalj från grisens framdel som lämpar sig utmärkt för grillning.

Att kursdeltagarna uppskattade kvällens styckningslektion märktes av de värmande applåder som Kaj och hans medhjälpare fick efter genomförandet.

Flertalet deltagare fick också möjlighet att köpa med sig gott och väl ett kilo viltkött hem till subventionerat pris.

De fick avslutningsvis också sig medskickat en rekommendation att repetera kvällens styckningslektion genom att på sin hemmadator kolla Svenska Jägareförbundets digitala gratiskurs i ämnet.

Det enda som krävs för att få tillgång till denna kurs är att anmäla sin e-postadress till Jägareförbundets medlemsavdelning.

Bildarkiv:

1-img_1468
1-img_1468
img_1451
img_1451
img_1452
img_1452
img_1458
img_1458
img_1465
img_1465
img_1466
img_1466
1-mvfskyttekurs_2-001
1-mvfskyttekurs_2-001
1-mvfskyttekurs_3-001
1-mvfskyttekurs_3-001
1-mvfskyttekurs_5-001
1-mvfskyttekurs_5-001
1-mvfskyttekurs_7-001
1-mvfskyttekurs_7-001
1-mvfskyttekurs_ted_fredrik_1-001
1-mvfskyttekurs_ted_fredrik_1-001

 

/Uno Strand text och bilder