Anlagstest i vildsvinshägn

Vid anlagstest i Agusa vilthägn bör du vara väl bekant med Svenska Kennelklubbens "Regler för anlagstest i vildsvinshägn"

Du kan här skicka en förfrågan om att utföra ett anlagstest i Agusa vilthägn

Ange nedan önskad tidperiod, bör vara tidigast två veckor framåt i tiden och ett spann på minst en vecka