Svenska Jägareförbundet genomför Trofévärdering på JAKTIA i Kristianstad
Inlämning från nu fram till den 29 november går det att lämna in nationella troféer för bedömning till JAKTIA, kolla butikens öppettider på FB eller hemsida.
Vi mäter troféer den 30 november mellan kl. 16:00–20:00
Avhämtning av inlämnad trofé sker efter den 1 december och framåt.
Vad gäller?
- Trofén ska ha torkat 1 månad från kokningstillfället
- Trofén får inte vara monterad dvs. ingen platta
Avgifter för trofébedömning
Horn och betar
300 kronor för medlemmar, 600 kronor för icke medlem, 150 kronor för medalj oavsett typ av trofé.
OBS! Värderingsintyg, ev. medalj och faktura skickas brevledes till troféägaren.
Frågor: Jaktia Kristianstad, tfn 044 – 590 70 50
Bifoga uppgifter till inlämnad trofé nedan om:
Troféägarens namn, adress, telefonnummer,
Datum när djuret är skjutet datum,
Vilken plats djuret är skjutet på,
Kommun,
Län,
Om djuret är skjutet i hägn ange det.

Startar 2023-11-30
Slutar 2023-11-30
Startdatum för registrering 2023-12-01
Platser Obegränsat
Registerad 0

Agusa vilthägn - Drevjakt (kulvapen) 2023-12-09

Du är välkommen till drevjakt i Agusa vilthägn.

 

Anmälan: Agusa Drevjakt 2023-12-09 (google.com)

Generell info:

 • Deltagaravgiften är 3900 kr för medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
 • Deltagaravgiften är 4900 för icke-medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
 • Deltagaravgiften ska vara inbetald 2023-11-27 till Jägareförbundet Skånes bankgiro: 952–8357. Märk betalningen ”Agusa 9 dec + för- och efternamn”. Avanmälningar lämnas senast 2023-11-27, därefter debiteras hela avgiften.
 • Du måste kunna visa upp giltigt statligt jaktkort.
 • Du måste vara jägarförsäkrad (medlem i ett jägarförbund).
 • Du måste använda eget väl inskjutet jaktvapen och egen ammunition – kulvapen klass 1.

Tidsplan i stort:

 • Samling kl 08.00 vid Agusa vilthägn
 • Vi startar med kort fika och genomgång av reglerna för dagens jakt samt lottning av pass.
 • Vi jagar 2 såtar och därefter lunch och efter lunch jagar vi en såt till.
 • Efter sista såten samlas vi för viltparad och avslutning ca kl. 16.00.
Startar 2023-12-09 - lö - 08:00
Slutar 2023-12-09 - lö - 16:00
Startdatum för registrering 2023-12-10
Platser Obegränsat
Registerad 0

Utbildningsjakt på rådjur, hare och räv vid Vitemölla 2023-12-15

Du är välkommen fredagen den 15 december 2023 kl. 08.45.

 

Anmälan här: 2023 Utbildningsjakt med hagelvapen på rådjur, hare och räv vid Vitemölla 15/12 (google.com)

Krav som måste vara uppfyllda:

 • Du måste kunna visa upp giltigt statligt jaktkort
 • Du måste vara jägarförsäkrad (medlem i Svenska Jägareförbundet)
 • Du måste använda eget jaktvapen – hagelvapen.
 • I annat fall sker jakten som uppsiktsjakt där du kan låna hagelvapen – anmäl behov.
 • Deltagaravgift: 700 kr
  • Om du är under 25 år: 300 kr

Uppläggning och detaljer rörande jakten kommer att gås igenom av jaktledaren.

Fällt vilt får köpas av deltagarna till gällande dagspris (faktureras genom Jägareförbundet Skåne). Deltagarna hjälper till med alla förekommande göromål som är knutna till jakttillfället.

Startar 2023-12-15 - fr - 08:45
Slutar 2023-12-15 - fr - 15:00
Startdatum för registrering 2023-12-16
Anmälan stängs 2023-12-16
Platser Obegränsat
Registerad 0

Utbildningsjakt klövvilt Stoby 2023-12-30

Du är välkommen lördagen den 30 december 2023 kl. 08.45

 

Anmälan här: 2023 Utbildningsjakt med kulvapen på klövvilt Stoby 30/12 (google.com)

Krav som måste vara uppfyllda:

 • Du måste kunna visa upp giltigt statligt jaktkort
 • Du måste vara jägarförsäkrad (medlem i Svenska Jägareförbundet)
 • Du måste använda eget jaktvapen – kulvapen i klass 1 som ska vara väl inskjutet.
 • I annat fall sker jakten som uppsiktsjakt där du kan låna kulvapen – anmäl behov.
 • Deltagaravgift: 1500 kr
  • Om du är under 25 år: 750 kr

Uppläggning och detaljer rörande jakten kommer att gås igenom av jaktledaren.

Fällt vilt får köpas av deltagarna till gällande dagspris (faktureras genom Jägareförbundet Skåne). Deltagarna hjälper till med alla förekommande göromål som är knutna till jakttillfället.

Startar 2023-12-30 - lö - 08:45
Slutar 2023-12-30 - lö - 15:00
Startdatum för registrering 2023-12-31
Anmälan stängs 2023-12-31
Platser Obegränsat
Registerad 0

Utbildningsjakt klövvilt Stoby 2024-01-13

Du är välkommen lördagen den 13 januari 2024 kl. 08.45

 

Anmälan här: 2024 Utbildningsjakt med kulvapen på klövvilt Stoby 13/1 (google.com)

Krav som måste vara uppfyllda:

 • Du måste kunna visa upp giltigt statligt jaktkort
 • Du måste vara jägarförsäkrad (medlem i Svenska Jägareförbundet)
 • Du måste använda eget jaktvapen – kulvapen i klass 1 som ska vara väl inskjutet.
 • I annat fall sker jakten som uppsiktsjakt där du kan låna kulvapen – anmäl behov.
 • Deltagaravgift: 1500 kr
  • Om du är under 25 år: 750 kr

Uppläggning och detaljer rörande jakten kommer att gås igenom av jaktledaren.

Fällt vilt får köpas av deltagarna till gällande dagspris (faktureras genom Jägareförbundet Skåne). Deltagarna hjälper till med alla förekommande göromål som är knutna till jakttillfället.

Startar 2024-01-13 - lö - 08:45
Slutar 2024-01-13 - lö - 15:00
Startdatum för registrering 2024-01-14
Anmälan stängs 2024-01-14
Platser Obegränsat
Registerad 0

Agusa vilthägn - Drevjakt (kulvapen) 2024-01-14

Du är välkommen till drevjakt i Agusa vilthägn.

 

Anmälan: Agusa Drevjakt 2024-01-14 (google.com)

Generell info:

 • Deltagaravgiften är 3900 kr för medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
 • Deltagaravgiften är 4900 för icke-medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
 • Deltagaravgiften ska vara inbetald 2024-01-02 till Jägareförbundet Skånes bankgiro: 952–8357. Märk betalningen ”Agusa 14 jan + för- och efternamn”. Avanmälningar lämnas senast 2024-01-02, därefter debiteras hela avgiften.
 • Du måste kunna visa upp giltigt statligt jaktkort.
 • Du måste vara jägarförsäkrad (medlem i ett jägarförbund).
 • Du måste använda eget väl inskjutet jaktvapen och egen ammunition – kulvapen klass 1.

Tidsplan i stort:

 • Samling kl 08.00 vid Agusa vilthägn
 • Vi startar med kort fika och genomgång av reglerna för dagens jakt samt lottning av pass.
 • Vi jagar 2 såtar och därefter lunch och efter lunch jagar vi en såt till.
 • Efter sista såten samlas vi för viltparad och avslutning ca kl. 16.00.
Startar 2024-01-14 - sö - 08:00
Slutar 2024-01-14 - sö - 16:00
Startdatum för registrering 2024-01-15
Platser Obegränsat
Registerad 0

Utbildningsjakt rådjur, hare och räv vid Fulltofta 2024-01-26

Du är välkommen fredagen den 26 januari 2024 kl. 08.45

 

Anmälan här: 2024 Utbildningsjakt med hagelvapen på rådjur, hare och räv vid Fulltofta 26/1 (google.com)

Krav som måste vara uppfyllda:

 • Du måste kunna visa upp giltigt statligt jaktkort
 • Du måste vara jägarförsäkrad (medlem i Svenska Jägareförbundet)
 • Du måste använda eget jaktvapen – hagelvapen.
 • I annat fall sker jakten som uppsiktsjakt där du kan låna hagelvapen – anmäl behov.
 • Deltagaravgift: 700 kr
  • Om du är under 25 år: 300 kr

Uppläggning och detaljer rörande jakten kommer att gås igenom av jaktledaren.

Fällt vilt får köpas av deltagarna till gällande dagspris (faktureras genom Jägareförbundet Skåne). Deltagarna hjälper till med alla förekommande göromål som är knutna till jakttillfället.

Startar 2024-01-26 - fr - 08:45
Slutar 2024-01-26 - fr - 15:00
Startdatum för registrering 2024-01-27
Anmälan stängs 2024-01-27
Platser Obegränsat
Registerad 0

Agusa vilthägn - Drevjakt (kulvapen) 2024-02-03

Du är välkommen till drevjakt i Agusa vilthägn.

 

Anmälan: Agusa Drevjakt 2024-02-03 (google.com)

Generell info:

 • Deltagaravgiften är 3900 kr för medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
 • Deltagaravgiften är 4900 för icke-medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
 • Deltagaravgiften ska vara inbetald 2024-01-22 till Jägareförbundet Skånes bankgiro: 952–8357. Märk betalningen ”Agusa 3 feb + för- och efternamn”. Avanmälningar lämnas senast 2024-01-22, därefter debiteras hela avgiften.
 • Du måste kunna visa upp giltigt statligt jaktkort.
 • Du måste vara jägarförsäkrad (medlem i ett jägarförbund).
 • Du måste använda eget väl inskjutet jaktvapen och egen ammunition – kulvapen klass 1.

Tidsplan i stort:

 • Samling kl 08.00 vid Agusa vilthägn
 • Vi startar med kort fika och genomgång av reglerna för dagens jakt samt lottning av pass.
 • Vi jagar 2 såtar och därefter lunch och efter lunch jagar vi en såt till.
 • Efter sista såten samlas vi för viltparad och avslutning ca kl. 16.00.
Startar 2024-02-03 - lö - 08:00
Startdatum för registrering 2024-02-03
Platser Obegränsat
Registerad 0

Agusa vilthägn - Drevjakt (kulvapen) 2023-09-23

Du är välkommen till drevjakt i Agusa vilthägn.

 

Anmälan här: Agusa Drevjakt 2024-02-24 (google.com)

Generell info:

 • Deltagaravgiften är 3900 kr för medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
 • Deltagaravgiften är 4900 för icke-medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
 • Deltagaravgiften ska vara inbetald 2024-02-24 till Jägareförbundet Skånes bankgiro: 952–8357. Märk betalningen ”Agusa 24 feb + för- och efternamn”. Avanmälningar lämnas senast 2024-02-12, därefter debiteras hela avgiften.
 • Du måste kunna visa upp giltigt statligt jaktkort.
 • Du måste vara jägarförsäkrad (medlem i ett jägarförbund).
 • Du måste använda eget väl inskjutet jaktvapen och egen ammunition – kulvapen klass 1.

Tidsplan i stort:

 • Samling kl 08.00 vid Agusa vilthägn
 • Vi startar med kort fika och genomgång av reglerna för dagens jakt samt lottning av pass.
 • Vi jagar 2 såtar och därefter lunch och efter lunch jagar vi en såt till.
 • Efter sista såten samlas vi för viltparad och avslutning ca kl. 16.00.
Startar 2024-02-24 - lö - 08:00
Slutar 2024-02-24 - lö - 16:00
Startdatum för registrering 2024-02-25
Platser Obegränsat
Registerad 0